Registrace >>>

PŘEDNÁŠKY

VISITECH a.s.

Název prezentace:
„Security Operation Centrum VISITECH – služba SOC365 dnes a její potřeba v blízké budoucnosti“

Prezentující:

Ing. Jiří Lokaj
Ve svém profesním životě se zabývá analýzou dat za pomoci sofistikovaných nástrojů, matematiky, logiky a selského rozumu. Ve společnosti Visitech a.s., kde se se podílí na budování a provozu Security operations centra už od jeho počátku, jsou to data převážně z nástrojů pro analýzu flow a SIEM nástroje. Za své největší nepřátele v oblasti Cyber Security pokládá špatně nastavené nástroje, nevědomé falešně pozitivní nálezy a neznalost skutečnosti prostředí.

Anotace:
Principy Smart infrastruktur, ať již se jedná o koncept Smart-City nebo Smart-Metering, se významem opírají o důvěru obsaženou v pojmu anglického slova Smart. Tj. něco chytrého; něco co pomáhá; napovídá to, když nevíme; je to vždy optimisticky naladěno a připraveno sloužit. Ovšem důvěra se buduje dlouze a obtížně, a lze ji ztratit v okamžiku z důvodu nepravdivosti, nespolehlivosti, neužitečnosti. 

 

Prezentace nejde v souladu s módní vlnou tématu Smart-něčeho nebo Security-něčeho, ale posluchače uvede do složitosti aktuálních principů:

a)    měření kybernetického prostředí. Tj. to kybernetické prostředí, na kterém aktuální politici plánují stavět Smart-Babylonské věže pro budoucí generaci.  

b)    výstavby pravidel chování kybernetických a bezpečnostních systémů.

c)    kontroly nastavení kybernetických a bezpečnostních systémů​ proti formulovanému požadavku, je-li požadavek někým kompetentním formulován.

d)    posuzování projektových provozních a bezpečnostních hodnot s nastavením prahových limitů k určení anomálních stavů a neobvyklých situací.

e)    posuzování kvality a etiky chování strojů nebo kvality informací, tj. kvalita odpovědí na konkrétní otázky položených od konkrétně odpovědných osob, jsou-li ty osoby dohledatelné.

 

Novicom, s.r.o.

Název prezentace:
„Síťová visibilita a integrovaná správa sítě – nezbytná podmínka pro budování bezpečnostního dohledu“

Prezentující:

Ing. Jindřich Šavel, obchodní ředitel Novicom, s.r.o., je zkušený manažer ze světa IT. Během více než 28 let se věnoval oblastem návrhů a dodávek infrastruktur, aplikačního software, systémů pro správu dokumentů a řízení procesů.

 

Anotace:
"Jakým způsobem lze dosáhnout maximální nákladové efektivity při budování vrcholového bezpečnostního dohledu? Lze SOC formou služby budovat odděleně od interních nástrojů pro správu a visibilitu sítě?
Jakým způsobem je možné zabezpečit aktivní incident response 24 hodin denně?
Odpovědi k otázkám Vám nabídne Jindřich Šavel, obchodní ředitel Novicom, s. r. o.“

 

Flowmon Network a.s.

Název prezentace:
„Flowmon – řešení pro řízení výkonnosti a bezpečnosti vaší sítě“

Prezentující:

Miloslav Sedláček, KAM

Anotace:
Flowmon je chytré řešení, díky kterému zajistíte bezproblémový a zdravý chod své sítě. Bez ohledu na její velikost a architekturu. Pár hodin od nasazení máte funkční nástroj pro zajištění spolehlivosti, stability a bezpečnosti své sítě.

 

Fortinet/DNS a.s.

Název prezentace:
„Proč FW nestačí? – ochrana proti pokročilým hrozbám“

Prezentující:

Horymír Šíma, Regional Channel Manager, CEE Fortinet

Anotace:
Proč nestačí detekční metody založené na signaturách, co zvládnou technologie pro detekci pokročilých hrozeb a proč je detekce pokročilých hrozeb stále málo, co nabízí ekosystém Fortinet.

Registrace >>>